Tymczasowy Nadzorca Sądowy

Sygn. akt XVIII GU 234/21 Omega Security sp. z o.o. – Sąd Warszawa

W dniu 27 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zabezpieczyć majątek...