Postępowania gospodarcze

Sygn. akt VIII GUp Diamond Properties sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 7 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 367/20 Lżejsze Życie sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 23 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 337/20 LEDIKO sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 14 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 133/20 IDEA BROKER sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 11 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt XVIII GUp 1183/19 „PNT” sp. z o.o. w upadłości – Sąd Warszawa

W dniu 17 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość spółki...

Sygn. akt VIII GUp 164/19 „EWLI” sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 6 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 126/19 „Titanum” sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 15 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...