Postępowania gospodarcze zakończone

Sygn. akt VIII GUp 258/19 Con Door sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 18 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 10/19 N25 Market sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 16 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...

Sygn. akt VIII GUp 125/18 Novertic sp. z o.o. w upadłości – Sąd Wrocław

W dniu 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość...