Oferty sprzedaży

W postępowaniach upadłościowych syndyk jest zobligowany do spieniężenia przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości, dlatego poniżej przedstawiamy aktualnie oferowane przez nas przedmioty.