Mirosław Stanisławski

Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 1187), doradca podatkowy (licenjca nr 07438)

„Wszechstronne wykształcenie pozwala mi spojrzeć na problemy spółki z każdej strony. Sam przez ponad 20 lat prowadziłem własną działalność gospodarczą, w tym spółkę giełdową, dlatego wiem z jakimi problemami zmaga się firma i czego potrzebuje w trudnych momentach.”

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (wydziału budownictwa lądowego). Ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Podatków, uzyskał pozytywny wynik z państwowego egzaminu na członków rad nadzorczych,
ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i bankowości, studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto od 2001 do 2007 r. był syndykiem. Posiada certyfikat księgowy (nr 20735/2008), certyfikat Autoryzowanego Doradcy w ASO (NewConnect i Catalyst). Zarządzał Funduszem inwestycyjnym operującym setkami milionów złotych.

Przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych czy też upadłościowych niejednokrotnie wymaga szybkiego zapoznania się ze specyficzną branżą rządzącą się swoimi prawami, dlatego zdolność adaptacji i szybkiej nauki jest kluczowa. W naszym dorobku mieliśmy już do czynienia z unikatowymi dziedzinami jak np. handel złotem czy pozyskiwanie bitcoina przy pomocy komputerów „koparek”.

0
Przeprowadzone postępowania
Doradztwo

restrukturyzacyjne

Postępowania

upadłościowe

Sporządzanie wniosków

upadłościowych i restrukturyzacyjnych

O nas

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjny wymagają szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu prawa, ale przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej. Wiele kancelarii, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych chwali się ogromnym doświadczeniem w przepisach prawnych z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Natomiast według naszego podejścia, to tylko mały procent doświadczenia, który jest potrzebny w udanym przeprowadzeniu postępowania. Według nas, najcenniejszym doświadczeniem jest umiejętność prowadzenia własnej działalności. W jaki sposób ktoś mógłby przygotowywać spółkę do restrukturyzacji nie prowadząc nigdy własnej działalności? Naszym zdaniem to jak dawanie wskazówek co do jazdy samochodem przez osobę, która nigdy nie prowadziła auta. Od innych, oprócz wszechstronnego wykształcenia, odróżnia nas podejście do postępowań – wiele syndyków prowadzi postępowania jak najdłużej, aby pobierać z tego tytułu większe wynagrodzenie, przez co sprawy ciągną się latami. Nam jednak zawsze zależy aby postępowanie przeprowadzić sprawnie i możliwie szybko. Syndyk szybką sprzedażą chce wyjść przeciwko utartemu zwyczajowi syndyków, prowadzenia jak najdłuższej sprzedaży składników masy upadłości celem wydłużenia postępowań upadłościowych.