Postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Sygn. akt VIII GUp 176/20 Mirosław Martyszko – Sąd Wrocław