Postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Sygn. akt VIII GUp 175/20 Małgorzata Martyszko – Sąd Wrocław