Postanowienie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Sygn. akt VIII GRp 2/20