Ustanowienie zarządu przymusowego Sygn. akt VIII GU 61/20 „IDEA BROKER” sp. z o.o. – Sąd Wrocław