Postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Sygn. akt VIII GUp 59/20 Andrzej Piśmienny – Sąd Wrocław