Postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Sygn. akt XVIII GUp 79/19 Krzysztof Krajewski – Sąd Warszawa