Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sygn. akt VIII GU 371/19 of